Veiligheid:  onzin of noodzaak?

Het woord veiligheid roept veel verschillende associaties op en leidt vaak tot discussie.

Wanneer iemand zich b.v. als klant, inwoner, werknemer of bezoeker onveilig voelt, wordt dit ingegeven door zijn of haar eigen referentiekader. Een gevoel van onveiligheid is dus altijd een subjectief gevoel. Wat maakt nou dat een persoon zich niet veilig voelt en dat de ander nergens last van heeft? Vanuit het perspectief van een werkgever, gemeente, verhuurder of organisator kan het nemen van verantwoordelijkheden voor het bieden van veiligheid problemen opleveren.

Het ontbreken van kennis, tijd en budget kan een probleem zijn terwijl b.v. een veilige werkplek, een prettige omgeving of de veilige uitstraling juist heel veel oplevert.

Behoefte aan een veilige omgeving is er bij iedereen (gebouwen/werk/openbare ruimte/thuis/horeca/festivals/(sport)evenementen etc.) maar investeren hierin wordt vaak als overdreven gezien. Totdat het mis gaat……

Hoe ga je om met een agressief persoon tijdens je werk? Wat doe je als er iets mis gaat bij een kinderdagverblijf? Hoe voorkom je paniek bij een evenement? Hoe breng je de beveiliging en beveiligers op het gewenste niveau?

Veelgestelde vragen die niet zelden onbeantwoord blijven……..met alle gevolgen van dien.

Lees meer…….